Podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi ważne jest, aby w jak największym stopniu zminimalizować interakcję z pracownikami.

Nasza firma jest jedynym dostawcą na rynku oferującym przenośnik próżniowy, który nie tylko zastępuje ręczną pracę automatycznym odbieraniem beczek, ale także zamknięty system, zmniejszając ryzyko narażenia pracowników na kontakt z cząstkami.

Wszystkie przenośniki próżniowe naszej firmy spełniają wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu, mają budowę modułową i charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz wydajnością umożliwiającą ich zastosowanie w większości środowisk. Konserwacja, regularne czyszczenie i wymiana filtrów są łatwe do przeprowadzenia, minimalizując czas przestojów w produkcji.