Podczas produkcji farmaceutycznej mieszanka proszku jest transportowana do i z jednostki przesiewającej, gdzie oddziela się nadwymiarowe i drobne cząstki.

Przenośniki próżniowe są zaprojektowane jako system zamknięty i minimalizują narażenie na pył i kurz pracowników pracujących w pobliżu jednostki przesiewającej. Wszystkie przenośniki próżniowe naszej firmy spełniają wymagania dotyczące niskiego poziomu hałasu, mają budowę modułową i charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz wydajnością umożliwiającą ich zastosowanie w większości środowisk. Konserwacja, regularne czyszczenie i wymiana filtrów są łatwe do przeprowadzenia, minimalizując czas przestojów w produkcji.