Powlekanie jest jednym z najważniejszych etapów procesu produkcji tabletek — na tym etapie tabletki są już prawie gotowe, dlatego ważne jest, aby zminimalizować odpad.

Przenośniki próżniowe nie tylko zastępują ręczny transport lub inne technologie transportu materiałów, lecz również zapewniają delikatny transport tabletek. Przenoszenie do i z maszyn powlekających odbywa się za pomocą prowadzonego i delikatnego wejścia produktu z niską prędkością, co pomaga zapewnić delikatne przenoszenie przy minimalnym poziomie złomu.

Nasza firma oferuje również rozwiązanie w postaci separatora pyłu, który umożliwi uzyskanie jeszcze wyższej jakości powłoki. Wszystkie przenośniki próżniowe mają budowę modułową i charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz wydajnością umożliwiającą ich zastosowanie w większości środowisk. Konserwacja, regularne czyszczenie i wymiana filtrów są łatwe do przeprowadzenia, minimalizując czas przestojów w produkcji.