Pakowanie jest ostatnim etapem procesu produkcyjnego i zazwyczaj odbywa się przy udziale wielu pracowników, co oznacza, że niski poziom hałasu ma kluczowe znaczenie.

Przenośniki próżniowe są dobrze przystosowane do obsługi maszyn pakujących ze względu na niski poziom hałasu i są zaprojektowane jako zamknięty system zapewniający bezpieczeństwo pracowników dzięki usuwaniu wszelkich pyłów podczas procesu pakowania.

Ponadto odpad jest minimalizowany poprzez delikatne przenoszenie tabletek i kapsułek do maszyn pakujących. Przenośniki próżniowe naszej firmy spełniają wymagania branżowe (FDA, EU, ATEX pył i gaz), mają budowę modułową i charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz wydajnością umożliwiającą ich zastosowanie w większości środowisk. Konserwacja, regularne czyszczenie i wymiana filtrów są łatwe do przeprowadzenia, minimalizując czas przestojów w produkcji.